Про Нотатки

"Нотатки з Мистецтва" це ілюстрований мистецький журнал який видавався Філядельфійським відділом Об'єднання мистців українців в Америці. Цей українсько-мовний журнал, який виходив що року з 1963 до 1991, включав статті про історію українського мистецтва, біографії українських мистців, рецензії виставок і мистецьких видань, як і хроніку важливих подій в світі українського мистецтва. Технічним редактором журналу був Петро Мегик.

Ця веб сторінка є спробою зберегти це надзвичайне видання для ширшого вжитку мистецтвознавцями, і включає копії всіх чисел Нотатків, індекс Нотатків, як і вибрані поодинокі кольорові репродукції які друкувалися в Нотатках.

"The Ukrainian Art Digest" is a Ukrainian-language illustrated art journal published by the Philadelphia branch of the Ukrainian Artists' Association in the USA from 1963 to 1991. It contains theoretical articles, materials on the history of Ukrainian art, biographies of Ukrainian artists, reviews of exhibitions and book designs, and a chronicle of important events in the Ukrainian art world. The managing editor of the journal was Petro Mehyk.

This web site is an attempt to save this unique publication for use by art critics, and includes copies of all of the issues of the Ukrainian Art Digest, an Index, and selected individual color artwork which was printed in the Digest.